You don't have the latest version of flash player.

Download new flash player from here.

                                                                        Sugarholding

Beruházás előkészítése


A terület megvételéhez szükséges kondíciók megtárgyalása a tulajdonosokkal, szerződések elkészítése a megbízó érdekeinek figyelembe vételével:

 Opciós szerződések elkészítése és elfogadtatása a tulajdonosokkal
 Adás-vételi szerződés elkészítése és elfogadtatása a tulajdonosokkal
 A szükséges területek megvételének bonyolítása
 A kisajátítandó területek megvételének bonyolítása

Tárgyalások lefolytatása az érintett önkormányzatokkal, földhivatalokkal:

 Projekt megvalósításhoz szükséges önkormányzati támogatás megszerzése
 Művelési ágból való kivonáshoz szükséges dokumentáció elkészítése
 Kivonási művelet lefolytatása, eljárás a földhivatalnál
 Terület egyesítési dokumentáció elkészítése
 Kisajátítandó területek megosztási dokumentációinak elkészítése
 Eljárás a földhivataloknál

Szerkezeti és szabályozási terv készítése, módosítása:

 A dokumentációt készítő cég kiválasztása és megajánlása
 Adatszolgáltatás a tervező részére a befektető elképzelései szerint
 A terv elfogadásának prognosztizálása
 Közlekedési koncepció elkészítése, előzetes egyeztetése
 Közlekedési hatástanulmány elkészítése
 Kereskedelmi hatástanulmány elkészítése
 Környezetvédelmi hatástanulmány elkészítése
 Sziluett vizsgálat
 Kapcsolattartás az érintett hatóságokkal, szakhatóságokkal, önkormányzatokkal és területi főépítészekkel
 A projekt folyamatos nyomon követése, probléma esetén a megfelelő beavatkozások megtétele

Működő projektek esetében vállaljuk az alábbi tanulmányok készítését:

 Vonzáskörzet vizsgálat körkörös vagy izokrónás rendszerben
 Vásárlóerő elemzés
 Konkurencia elemzés
 Vevő elégedettség vizsgálat
 Vásárlói igényfelmérés
 Reklám újság felhasználás gazdaságossági elemzés
 Marketing elemzések készítése a megrendelő igénye alapján
 Előzőek eredményeinek ábrázolása adott vonzáskörzetben városrész, kerület, település vagy postakód megoszlás szerint

A tervezett projekt földrajzi helyzetének bemutatása:

 agglomeráció bemutatása
 A város térképe alapján
 A területről készített légi felvételekkel
 Helyszínrajz alapján, amely feltünteti a megközelítési lehetőségeket, nagy forgalmi tengelyeket
 A távlati fejlesztési (Szerkezeti és keretszabályozási) tervekhez viszonyítva
 Az általános topográfiai környezetben
 Zöld területei és az érintett folyóvizek tekintetében
 Természeti és mesterséges akadályok tekintetében

A tervezett projekt telekkönyvi helyzetének bemutatása:

 Aktuális földhivatali térképek beszerzése tervlap és digitális formában egyaránt
 A terület behatárolása földhivatali térképek alapján
 A telekkönyvi helyzetet bemutatása az érvényes szabályozási terv tekintetében
 A telek jelenlegi övezeti besorolása
 A telkeket kijelölése 1/1000 léptékű helyszínrajzon
 Az érintett terület tulajdoni viszonyainak bemutatása
 A szorgalmi jogok bemutatása és feltüntetése a rajzon
 Elővásárlási jog
 Átjárási jog
 Meglévő infrastruktúra jelölése
 Az érintett zónában lévő szomszédok telkeinek bemutatása
 Specifikus építményeket tartalmazó telkek jelölése

Városrendezési követelmények

A zóna Szerkezeti és szabályozási tervének ismertetése nevezetesen:

 A terület beépíthetőségének bemutatása
 Burkolt felület aránya ( úthálózat és parkolók)
 A zöld területek aránya
 A szükséges engedélyek bemutatása
 Az elkészítendő külön tanulmányok felsorolása
 A terv által előirányzott építmények formájára, magasságára, homlokzatára vonatkozó előírások bemutatása

A talaj geodéziai mechanikai és szennyezettség vizsgálatának elkészítése

 Az érintett zóna geodéziai felmérése
 A szomszédos építkezések eredményeinek bemutatása
 A felszíni és felszín alatti vizek feltérképezése
 A talaj jellemzőinek bemutatása helyszíni és laboratóriumi vizsgálatok alapján
 A helyi kötöttségek feltárása mint:
        Talajszerkezeti jellemzők
        Lejtő instabilitása,
        Felszín alatti természetes vagy bányaüregek,
        Földrengés veszély,
        Kóbor áramok,
        Talaj agresszivitása
        Szennyezettség

A talajmechanikai felmérés eredményeinek hatása a terv megvalósíthatóságára:

 Az alkalmazható alapozási megoldás bemutatása
 A kiemelt föld és visszatöltött föld egyensúlyának bemutatása
 A talaj teherbírás felmérése útburkolat építés szempontjából
 A felszíni és talajvíz állapot bemutatása
 A terület talajmechanikai terveinek elkészítése 1/1000 léptékben
 A pénzügyi kihatás bemutatása

Közigazgatási és jogi helyzet bemutatása

 A terv megvalósítási folyamatának bemutatása
 A terv megvalósítása által érintett hatóságok, minisztériumok
 A terv megvalósítása által érintett szakhatóságok
 Ezek hatáskörének bemutatása a terv engedélyezési folyamatának szempontjából

A szükséges engedélyezési eljárások bemutatása:

 Szerkezeti terv készítése vagy módosítása terén
 Szabályozási terv készítése vagy módosítása
 Műszaki kivitelezés terén
 Környezetvédelmi hatástanulmány
 Forgalomtechnikai vizsgálat
 Kereskedelmi hatástanulmány készítése
 Sziluett vizsgálat szükségessége
 Lakossági fórum
 Bontási engedély
 Építési, alapozási, részleges vagy teljes épület létesítési engedély
 Megfelelőségi bizonyítvány
 Munka felügyeleti és ellenőrzési hivatal


KAPCSOLATOK


1037 Budapest
Montevideo u. 3/A
Telefon: +36 (06) 1 336 0270
Telefax: +36 (06) 1 336 0271
E-mail: sales@sugarholding.hu
www.sugarholding.huLEGFRISSEBB HÍR


Elkészült internetes oldalunk. Az oldallal kapcsolatos észrevételeket a tech@webgarden.eu címre várjuk.